سلامتی و درمانگری

    

مطالعه روزانه یکصد صفحه کتاب و مقاله
 
دیدن هفته ای یک فیلم
 
تماشای ماهانه یک نمایش

سالانه یک کنسرت موسیقی

کتاب---> نمایش ---> فیلم

 وقایع نگاری حداقل ۱۰ صفحه ایی روزانه

 نوشتن حداقل روزانه ۱۰ صفحه یادداشت تخصصی

یاداشت برداری و خلاصه نویسی هفته ایی کتاب ها در کشکول
  ۹۳ سال"سرمایه بردای از سایه " 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 فروردین1393ساعت 2:19  توسط   |